Over Ons

Stichting Sport voor Iedereen

Stichting Sport voor Iedereen wil jong en oud in de gelegenheid stellen met plezier te werken aan het verbeteren en behouden van de lichamelijke conditie en mentale weerbaarheid door flexibel en laagdrempelig uitvoering te geven aan verschillende sport- en beweegactiviteiten.

Kees Spanjaardt (oprichter en voorzitter van Sport voor Iedereen)

 “De sport heeft mij voor een groot deel mede gevormd als persoon die ik nu ben”

Bij Kees Spanjaardt is sport in de volle breedte zijn passie en de rode draad in het leven. Naast het beoefenen van verschillende takken van sport op jonge leeftijd met de passie voor het boksen en andere vechtsporten op nationaal wedstrijdniveau heeft hem er toe gezet om van zijn passie zijn werk te maken.

Naast het blijvend vergroten van de kennis, ervaring en de ontwikkelingen op het gebied van sport in de volle breedte heeft hij trainingen gegeven van verschillende takken van sport aan jeugd, jongeren en volwassenen bij verschillende organisaties. Later is hij zich bezig gaan houden met het ontwikkelen van voorwaarde scheppend beleid voor verschillende sport- en beweegactiviteiten voor jong en oud in samenhang met beheer, onderhoud, behouden en/of realiseren van sportvoorzieningen.

Het plezier, de beleving en de passie voor het boksen en het geven van verschillende conditionele trainingen voor jong en oud is de laatste jaren een steeds grotere plek gaan innemen in zijn missie.

De Stichting hanteert de beroepscode NL Coach bij uitvoering van haar sportactiviteiten en de wijze van omgaan met de sporter(sters) en de betrokken partners.

 “Houvast voor kwaliteit en sportmoraal”